Der er ingen beskeder

Dato Begivenhed
10. januar 17:00 Billedeløb
7. februar 17:00 Sansemøde
7. marts 17:00 Kirkemøde
4. april 17:00
2. maj 17:00 Røvermøde
6. juni Intet møde
13. juni Bål i haven

Nete Bonné

Ditte Povlsen