Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, forkortet FDF, er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation. FDF blev stiftet (som Frivilligt Drengeforbund Frederiksberg) 27. oktober 1902 på Frederiksberg af Holger Tornøe og er dermed Danmarks ældste uniformerede børne- og ungdomsforening. FDF har mere end 22.000 medlemmer i 380 lokale afdelinger fordelt over hele landet. FDF K 19 – Vanløse er en af disse lokale afdelinger. 


Om FDFs arbejde

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske, og det præger den måde, vi er sammen på.

I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi os selv, og den verden vi lever i. Derudover kan de konkrete aktiviteter variere fra kreds til kreds, men musik, leg og friluftsliv udgør ofte den røde tråd. 

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn, og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.

FDF et godt afsæt i livet. Mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen, og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. FDF giver børn og unge en ballast og et ståsted at møde verden fra.


FDFs formål

I FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset baggrund. Aktiviteterne i FDF er mangfoldige. 


FDFs ambition

I november 2014 vedtog FDFs Landsmøde en ny ambition for FDF. 

Hvor formålet om at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus fortæller, hvad FDF er sat i verden for, fortæller ambitionen, hvordan formålet sættes i spil, og hvordan FDF bidrager til en bedre verden for børn og unge. Siden november 2014 har FDFs erklæret ambition været følgende: 

FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra

Ambitionen fordeler sig på fire forskellige områder, der tilsammen udgør FDFs særlige ståsted: 

Relationer: FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte.

Tro: FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag.

Leg: I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer lærer at indgå i forpligtende fællesskaber.

Samfundsengagement: FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i.


FDF er ikke spejder

Selvom de ofte forveksles hermed, er FDFere ikke spejdere. FDF falder i stedet ind under kategorien ”Andre uniformerede korps”. Af forskelle mellem spejderne og og FDF kan bl.a. nævnes, at det i FDF altid er voksne der leder børn (mens det hos nogle spejderorganisationer er børn der leder børn) samt at FDF ikke er medlem af nogle af spejdernes verdensorganisationer. 

Du kan læse meget mere om FDF, vores værdigrundlag, struktur, og mange spændende tilbud til både børn og voksne på FDFs officielle hjemmeside: www.FDF.dk. Bemærk: Teksten til ovenstående afsnit er ligeledes primært hentet herfra.