FDF K 19– Vanløses årsmøde er et demokratisk forum, hvor kredsens medlemmer mødes, taler om kredsens liv og vælger nye medlemmer til kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen er kredsens øverste beslutningsorgan. På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen. Medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre/værger. Vi opfordrer alle med interesse for kredsens drift og udvikling til at deltage på årsmødet, da medlemmer og forældre her har mulighed for at få både indsigt og indflydelse på kredsens arbejde med børn og unge. Referater fra tidligere årsmøder i FDF K 19 – Vanløse: 

Referat for årsmøde 2022


Referat for årsmøde 2021


Referat for årsmøde 2020


Referat for årsmøde 2019