På denne side findes findes referatet fra årsmøderne afholdt i FDF K 19 - Vanløse.

Referat for årsmøde 2019