Bestyrelsen i FDF K 19 - Vanløse

Bestyrelsen i FDF K 19 - Vanløse består af følgende medlemmer:

  • Formand: Vibeke Sandau (indsuppleret)
  • Kasserer: Beny Byskov (indsuppleret) / Meik Børner (indsuppleret)
  • Kredsledelse: Emil Gaarde og Rasmus Ibsen
  • Lederrepræsentant: Ulrick Piltoft og Ida Sofie Kristensen
  • Forældrerepræsentanter: Jan Hvitfelt Jensen, Tina Brønnum Pedersen og Linette Vallesholm
  • Seniorrepræsentant: Amanda Lykke Carillat Andersen
  • Menighedsrådsrepræsentant: Anne Holm Damkjær
  • Indsuppleret: Ruth Hansen og Torben Jønsson
Kontakt til bestyrelsen i FDF K 19 - Vanløse kan foregå til formand Vibeke Sandau på mail vibeke.sandau@gmail.com