K19s Venner er tænkt som en støttegruppe til FDF K19. Formålet med støttegruppen er, at skabe et netvæk uden om kredsen, som kan hjælpe til med forskellige opgaver og arrangementer. Alt overskud fra arrangementer går til FDF K19. Målet med støtten er, at lederne i kredsen kan bruge mere tid på børnemøderne, fremfor at bruge kræfterne på at tjene penge til kredsen.

K19s Venner har indtil videre været i aktion ved lokale begivenheder i Vanløse, hvor der er blevet tjent penge til kredsen. K19s Venner står bl.a. for arbejdsweekender i hytterne, Sankt Hans arrangementet på engen og salg af juletræer.


Hvis du har lyst til at være en del af K19s Venner og deltage i hyggelige og sociale opgaver, så kontakt os på:

E-mail: info@k19svenner.dk

Tlf.: 25 94 41 41

Website: http://www.K19sVenner.dk


Kig også forbi vores opslagstavle i lokalerne ved Vanløse Kirke, her kan du også se avisartikler fra tidligere arrangementer samt hvad de næste opgaver bliver for K19s Venner. Det koster 50 kr. årligt at være medlem.