FDF K 19 – Vanløse har fået en ny kredsledelse. Emil Gaarde, der har siddet på posten siden 2014, får de kommende år selskab af Simon Bang, Sara Bar Rasmussen og Ida Sofie Kristensen. Kredsledelsen blev godkendt af K 19s bestyrelse onsdag den 26. august.


Flere hænder, flere kræfter

Det er første gang i mange år, at kredslederposten deles af så mange personer. De ekstra hænder betyder flere kræfter til at understøtte kredsens frivillige ledere og til udvikling af

kredsens arbejde mere generelt:


"Vi har fået fire kredsledere, der alle har prøvet at være både børn, unge og voksne i FDF K 19 – Vanløse. Derfor kender vi kredsens nuancer, store ledergruppe og mange potentialer helt til bunds" siger Emil. "En kredsledelse af den størrelse betyder mange flere kræfter. Vi kan både arbejde mere effektivt med driften af kredsen og får samtidig tid til at tænke langsigtet og mere strategisk, så vi kan blive ved med at tilbyde masser af fede FDF-oplevelser for børn og unge i K 19; også i fremtiden" fortsætter han.


Klar ansvarsfordeling bliver vigtig

Med en væsentlig større kredsledelse bliver der samtidig brug for en høj grad af gennemsigtighed og en klar ansvarsfordeling mellem de fire kredslederstole.


"Både ledere, forældre og eksterne skal vide, hvem de kan gå til med hvilke spørgsmål og vi skal undgå de faldgrupper, der kan findes med ”for mange kokke”" siger Ida Sofie. "Vi har tilstræbt at lave en meget klar opdeling mellem en række af de overordnede arbejdsområder i kredsledelsen, og den næste tid skal vi arbejde med, hvordan vi gør den opdeling så synlig som muligt for alle andre" fortsætter hun.


Mens Emil bl.a. bliver den primære kontaktperson for og til kredsbestyrelsen, Vanløse kirke og til den selvejende institution, bliver det Simons opgave at understøtte arbejdet i kredsens mange lederudvalg. Ida Sofie får til opgave at drive alle dele af kredsens PR og digitale tilstedeværelse. På sigt skal hun ligeledes arbejde strategisk med kredsens lokale synlighed; bl.a. i lokalpressen. Sara vil indgå i tæt samarbejde med den ansvarlige for kredsbutikken, der bl.a. forhandler FDF-skjorter, og hun vil få en række praktiske opgaver i forbindelse med implementeringen af FDFs nye mærkestruktur i kredsen den kommende tid.  


"Når alt det er sagt, vil der selvfølgelig også være en del fælles opgaver, vi kommer til at løfte sammen" siger Ida Sofie. 


Nye udfordringer og ny læring

Ida Sofie, Simon og Sara indtræder i kredsledelsen på lige fod med Emil, men selvom kendskabet til kredsen generelt er stort hos dem alle tre, ligger der stadig en stor portion ny læring i rollen som kredsleder: 


"Jeg glæder mig til at komme med ind i kredsens maskinrum; at lære hvordan den fungerer og hvad det vil sige at arbejde aktivt med at motivere de mange frivillige voksne, der hver uge skaber de gode FDF-oplevelser for K 19s børn og unge" fortæller Sara.   


"Jeg ser også særligt frem til arbejdet med at støtte mine medledere, så de kan fortsætte med at lave deres mega seje børnearbejde" supplerer Simon. "Og så er jeg glad for at blive en del af en stærk kredsledelse, hvor vi sammen kan sætte en god retning for kredsen; med alt hvad det samtidig indebærer af nye udfordringer og ansvar" tilføjer han.  


Den nye kredsledelse er valgt for en toårig periode; frem til sommeren 2022.

Billeder

Der er desværre ikke nogen billeder til denne artikel